ข่าวสารและกิจกรรม

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ปี 2567 อยู่แล้วดี ยิ่งอยู่ยิ่งรวย

 

รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า ประจำปีปฏิทิน 2567 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยมใช้อันดับต้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2567

ติดตามเราได้ที่ Facebook Merit Place

เดือน มกราคม พ.ศ.2567 / January 2024

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567
 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567
 • วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567

 

กุมภาพันธ์ February 2024

 • วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 

มีนาคม พ.ศ.2567/ March 2024

 • วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

 

เมษายน พ.ศ.2567 / April 2024

 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567
 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567

 

พฤษภาคม พ.ศ.2567 / May 2024

 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567

 

มิถุนายน พ.ศ.2567 / June 2024

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567
 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567

 

กรกฎาคม พ.ศ.2567 / July 2024

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567

 

สิงหาคม พ.ศ.2567 / August 2024

 • วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2567

 

กันยายน พ.ศ.2567 / September 2024

 • วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567

 

ตุลาคม พ.ศ.2567 / October 2024

 • วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2567

 

พฤศจิกายน พ.ศ.2567 / November 2024

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2567
 • วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2567

 

ธันวาคม พ.ศ.2567 / December 2024

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook Merit Place